Privacy and Cookie Policy

Privacyreglement The Indian Maharadja

The Indian Maharadja, a brandname of LiWell B.V. and Noor Sportswear B.V.

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de The Indian Maharadja internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Toelichting op het Reglement

The Indian Maharadja mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft The Indian Maharadja de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door The Indian Maharadja worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

The Indian Maharadja vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft The Indian Maharadja in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens The Indian Maharadja expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die The Indian Maharadja gebruikt en het doel van het gebruik

The Indian Maharadja verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van The Indian Maharadja, de website bezoekt, een werknemer van The Indian Maharadja bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van The Indian Maharadja, door ons als speler gesponsord wordt, bestuurslid van een sportclub bent die wij sponsoren, een zakelijke relatie (producent) van ons bent, via het contactformulier contact met ons opneemt, of deelneemt aan onze (marketing)acties via de social media kanalen. Indian Maharadja verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van medewerkers verzamelen wij ook het BSN-nummer, pasfoto en een kopie ID-bewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met The Indian Maharadja sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• onze verplichtingen als werkgever na te komen;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• om in contact te komen als er prijzen zijn gewonnen bij (marketing)acties.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

The Indian Maharadja verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de The Indian Maharadja-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die The Indian Maharadja met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• The Indian Maharadja verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor The Indian Maharadja worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door The Indian Maharadja beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor The Indian Maharadja om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor The Indian Maharadja hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan The Indian Maharadja verstrekte persoonsgegevens;
• The Indian Maharadja heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De maximale bewaartijd van de gegevens is 5 jaar. De locatie waar de gegevens zijn opgeslagen is Nederland.

 

5. Jouw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@indianmaharadja.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van The Indian Maharadja.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met The Indian Maharadja opnemen en probeert The Indian Maharadja er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal The Indian Maharadja ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website indianmaharadja.com.

 

IP-adressen/cookies

The Indian Maharadja houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om: 
• te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt; 
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren; 
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren; 
• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt; 
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid hieronder.

 

Cookieverklaring The Indian Maharadja

 

Wat is een cookie?

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

 

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics

We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

 

Privacyreglement & Cookieverklaring The Indian Maharadja versie oktober 2019